1400/10/26-15:07

لایروبی و پاکسازی مستمر ۳ هزار و ۹۰۰ متر از مسیل های منطقه ۱۳

لایروبی و پاکسازی مستمر ۳ هزار و ۹۰۰ متر از مسیل های منطقه ۱۳

۳ هزار و ۹۰۰متر از مسیل های منطقه ۱۳ به صورت مستمرو سه بار در هفته لایروبی و پاکسازی می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، محمد هادی  علی احمدی، شهردارمنطقه ۱۳ گفت: همسو با سیاست های شهردار تهران مبنی بر زیست پذیری مطلوب شهر و در راستای طرح تحول نگهداشت شهر و به منظور آمادگی منطقه هنگام بارش نزولات جوی، پاکسازی و لایروبی مسیل های جاجرود، منوچهری و سرخه حصار به صورت مستمر و سه بار در هفته در دستورکار قرار دارد.

به گفته وی، طی سه هفته اخیر پاکسازی و لایروبی مکانیزه مسیل سرخه حصار به طول دو هزار متر انجام شد که با اجرای آن حدود ۳ هزار مترمکعب رسوبات از این مسیل با استفاده از ادوات و تجهیزات استخراج شد.

شهردار منطقه ۱۳ اضافه کرد: مسیلهای جاجرود و منوچهری نیز با فعالیت عوامل اجرایی به صورت دستی به طول ۳ هزار و ۹۰۰ متر و سه بار در هفته لایروبی و پاکسازی می شود.

وی در خصوص دیگر اقدامات اداره مسیل ها و قنوات منطقه بیان کرد: با لایروبی لوله سپتیک کانال پیروزی به طول ۳ هزار و ۳۰۰ متر، حدود ۶۳ متر مکعب رسوبات از کانال منطقه جمع آوری شد.

علی احمدی تصریح کرد: کانال پیروزی به طول ۸۰۰ متر واقع در تقاطع خیابان پیروزی و اتوبان امام علی(ع)به صورت مرتب پایش تا از وقوع از حوادث غیر مترقبه پیشگیری شود.

وی یادآور شد: با هدف جلوگیری از هدر رفت آبهای سطحی در محدوده، حدود ۱۰ حلقه چاه جذبی در سرخه حصار، میدان امامت حفر شده که در نقاط مورد نیاز دیگر ادامه دارد.

شهردار منطقه خاطر نشان کرد: لایروبی و شناسایی مسیر قنات سلیمانیه به طول ۱۵۰ متر واقع در خیابان ۲.۳۱ به سمت خیابان ۳.۳۲ در حال انجام می باشد.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط