1402/08/08-21:34

نورپردازی سر در دانشگاه‌های علم و صنعت و شریف انجام شد

نورپردازی سر در دانشگاه‌های علم و صنعت و شریف انجام شد

علی صارمی معاون فنی و طراحی شهری از نورپردازی ورودی دو دانشگاه در پایتخت خبر داد: با توجه به آغاز سال تحصیلی پروژه نورپردازی و کتیبه‌های ورودی دانشگاه‌های علم و صنعت و شریف در دستورکار سازمان زیباسازی قرارگرفت.

به گزارش شهردارآنلاین به نقل از اداره ارتباطات و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهرتهران؛ علی صارمی معاون فنی و طراحی شهری از نورپردازی ورودی دو دانشگاه در پایتخت خبر داد و افزود: با توجه به آغاز سال تحصیلی پروژه نورپردازی و کتیبه‌های ورودی دانشگاه‌های علم و صنعت و شریف در دستورکار سازمان زیباسازی قرارگرفت.

وی در تشریح ابعاد این دو پروژه اظهارداشت: نورپردازی ورودی دانشگاه و کتیبه‌های ورودی دانشگاه علم و صنعت با استفاده از چراغ‌های خطی LED دفنی در رنگ نورهای متناسب با جنس سطوح و با زاویه لنزهای مناسب با عرض و ارتفاع هر دیواره انجام شده است.

به گفته صارمی، با نورپردازی دیواره های اطراف در ورودی این دانشگاه و ایجاد نورپردازی پشت زمینه سبب نمود درختان بدون آسیب به زیست شبانه آنها شده است.

معاون فنی و طراحی شهری سازمان زیباسازی در ادامه با اشاره به نورپردازی سردر و مسجد دانشگاه صنعتی شريف اظهارداشت: در این پروژه نیز از ١٩٠ عدد پروژكتور، چراغ خطی و چراغهای دفنی LED در رنگ نورهای مناسب با طرح و جنس سطوح استفاده شده است.

وی افزود: در نورپردازی مسجد دانشگاه نیز چراغ‌ها با زوايای پخش نورمتناسب با فضا و پروژكتورهای طراحی شده با توان پرتاب نور متناسب گنبد و گلدسته ها اجرا شده است.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط