1400/09/06-14:10

شهرداری خودش را در قبال هر نوع آلودگی مسئول می داند/ شهر تهران از لحاظ سرانه خدمات بهداشتی از هر روستایی در کشور عقب تر است

شهرداری خودش را در قبال هر نوع آلودگی مسئول می داند/ شهر تهران از لحاظ سرانه خدمات بهداشتی از هر روستایی در کشور عقب تر است

علیرضا زاکانی گفت: شهرسازی در تهران از گذشته طوری عمل کرده که شهری خشک و بی روح بسازد . در حالی که شیوه شهرسازی باید بشاش و بشارت دهنده باشد و نه بی روح و آزاردهنده چراکه این این بی هویتی به تدریج به ساکنان آن القا می‌شود. بنابراین یکی از مشکلات تهران بی هویتی در اجزای شهرسازی است.

به گزارش شهردارآنلاین به نقل از شهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در نخستین هم اندیشی کارگروه‌های تخصصی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران که صبح امروز شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ برگزار شد، گفت: امروز در یک رقابت نفس‌گیر بین پیشرفت از صنف ایرانی اسلامی و توسعه غربی هستیم. وقتی از رقابت و جهان بینی حرف می‌زنیم صحبت از نوع نگاهی است که نسبت های چهارگانه انسان را با خدا، جامعه، طبیعت و خودش تعریف می کند.

شهردار تهران افزود: وقتی صحبت از نسبت با خدا است در نگاه پیشرفت ایرانی اسلامی، انسان خلیفه الهی است اما در نگاه غربی انسان جایگزین خدا است. 

زاکانی ادامه داد: وقتی مواجهه با طبیعت صورت می گیرد در نگاه توسعه غربی طبیعت اسیر انسان است اما در نگاه اسلامی طبیعت امانتی در دست ما است و حق نداریم هر کاری را با آن بکنیم.

او عنوان کرد: وقتی از جامعه صحبت می کنیم که طرف حضور انسانها در نگاه غربی جمع جبری بین انسان‌ها و سود حداکثری برای آنها متصور هستیم لذا اقتصاد پایه و بنیان جوامع غربی است‌ در نگاه خودمان‌ جامعه یک هویت واحدی دارد که تا بی نهایت قابلیت رشد دارد و  اساس آن مبتنی بر فرهنگ، علم، دانش و تعلیم تربیت شکل می گیرد و اقتصاد نیز در مسیر این  تعلیم و تربیت رشد پیدا می کند.

شهردار تهران بیان کرد: وقتی صحبت از انسان به معنای ارتباط با خودش در نگاه غربی می شود  لذایذ حداکثری برای آن مقصود است اما در نگاه ما انسان می تواند به سمت کمال برود. لذا از این نگاه ما نسبت به جامعه و طبیعت مسئولیت های بزرگی داریم که نباید نسبت به آن غفلت کنیم. باید به سمت و سویی برویم که مثلا در سلامت و محیط زیست، باید چشمها را پاک کرد و نگاه دیگری به محیط زیست داشته باشیم. 

اختلاف چند ۱۰ برابری سرانه فضای سبز در مناطق 

زاکانی گفت: در سالیان گذشته تا امروز کارهای بسیاری ناظر به فضای سبز برای دستیابی به فضای سبز درخور و شایسته انجام‌شده است اما با همه این تلاش‌ها در دل تهران فاصله معناداری وجود دارد. مثلا سرانه فضای سبز در یک منطقه  ۲.۶۰ متر و در منطقه‌ ای دیگر  چند ده برابر آن و حدود ۱۲۲ متر است. بنابراین باید از منظر بینشی، نگاه دقیق به شهر تهران و محیط آن داشته باشیم و یک صورت بندی دقیق در آن برقرار کنیم.

او افزود: تهران یک کلان شهر به معنای متعارف نیست بلکه  از نگاه رهبری معظم انقلاب یک کشور است که الگوی سایر شهرها و نمادی برای قابلیت نظام اسلامی است. بنابراین اثرات ما بیشتر از اداره یک کلان شهر است و تهران الگو بودن برای سایر شهرها و قابلیت توانمندی نظام را در تحقق اهداف خود به دوش می کشد. بنابراین باید اهداف را در موقعیت و مختصات تهران پیاده کنیم و باید مسئولیت های پرچمداری این تغییر را برای تهران بپذیریم.

شهردار تهران ادامه‌ داد: ما در تهران در محیطی فعالیت می کنیم که در آن بازیگران و اثرگذاران متعددی وجود دارند . ایده مدیریت واحد شهری هنوز محقق نشده و مورد پیاده سازی قرار نگرفته است. لذا باید بتوانیم جایگاه خود را در شورا و شهردای در یک پیوستگی و نگاه واحد طوری دنبال کنیم که اثرگذاری ویژه ای داشته باشیم. یعنی شهرداری اگر در گذشته یک نهاد خدماتی بود، امروز اما باید یک مجموعه خدمت گذار اجتماعی باشد و اساسا ارتقا پیدا کرده و تمام مسئولیت های شهر را ایفا کند.

زاکانی بیان کرد: هر چند دستگاههای مختلف وظایفی در حوزه های مختلف دارند اما نقش شهرداری و شورا در مسئولیت های فرهنگی، اقتصادی، مدیریتی و خدماتی شهر باید به یک نوعی دیده شود تا اثر جدی در را داشته باشیم . آنچه داعیه شورا و شهرداری است تحول در روح و کالبد شهر است که با به میدان آوردن ظرفیت ها و همکاری مسئولین و بهره مندی از مردم و نخبگان دنبال می شود.

او ادامه داد: باید فکر و جوهره اندیشه خود را افزایش دهیم و  نباید در یک تصلب فکری باشیم، اینجا نقش ویژه فکر و لوکوموتیو فکری است که می تواند کاری کند. با استفاده از صاحبان تجربه و دانش وضعیت ما به صورت نمایی ارتقا یابد و این افراد از طریق میانبرها ما را در مسیر درست قرار دهند. در واقع  اینجا چیزی است که ما دست نیاز خود را به سمت نخبگان و فرهیختگان شهر دراز کردیم تا به ما کمک کنند. 

شهردار تهران اضافه کرد: مسیر تحقق ادعاهای ما استفاده از نخبگان است. اینکه در کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورا  ۱۳ کارگروه را تشکیل دادند کار بزرگ و ارزشمندی است و موضوع پیشتازی فکری هم برای شورا و هم برای شهرداری آورده خواهد داشت. شورای شهر به عنوان نهاد بالادستی باید در ریل درست خود حرکت کند و نظارت و کارشناسی بر شهرداری داشته باشد و  این مساله نیازمند این است که حداکثر ظرفیت فکری و استفاده از صاحبان فکر را برای خود دنبال کند و این جلسه از این جنس است.

زاکانی افزود: در کنار شورا، شهرداری نیز باید همین مسیر را دنبال کند. بین کمیسیون ها و کارگروه‌های خود به نحو احسن از ظرفیت نخبگی استفاده کند. ما در مرکز مطالعات شهرداری از شبکه نخبگان محلی و تاثیر گذاران  تهران در این مسیر استمداد می جوییم تا در کنار آن در تمام اجزای شهرداری از یک جریان اندیشه ورزی درست استفاده کنیم تا در عمل نیز جوهره فکری خود را بالا بکشیم و شورا و شهرداری مسیری درست و اساسی را دنبال کنند. شورا و شهرداری نیازمند فرهیختگان شهرهستند و در این نیاز بزرگی و خدمتی عظیم وجود دارد.

او بیان کرد: در این مسیر عقب افتادگی های فاحشی داریم. وقتی صحبت از سلامت می کنید همه ابعاد آن یعنی سلامت جسمی و روحی مدنظر است. اما شهرسازی ما در سالیان سال طوری عمل کرده که شهر خشک و نمادهای بی روح را بسازد . شهرسازی باید با مبنا، بشاش و بشارت دهنده  باشد نه یک شهر بی روح با نمودهای آزاردهنده روح و روان. کم کم این بی هویتی به خودمان القا می‌شود. بنابراین یکی از مشکلات تهران بی هویتی در اجزای شهرسازی است.

زاکانی گفت: تهران در حوزه مسائل اجتماعی‌ ۲۱ هزار معتاد متجاهر دارد و به بخش عمده ای از شهر الگو می دهند و شما نمی توانید از کنار این موصوع راحت بگذرید و از آنها  باید دستگیری و کمک شود. ۴ هزار کودک خیابانی و استثمار آنها در خیابان وجود دارد و با وجود این مسائل شما نمی توانید آرامش داشته باشید و شهرداری نمی تواند بی تفاوت باشد. این در حالی است که در دوره گذشته آن را نوعی زیست می دانستند و این شانه خالی کردن از مسئولیت های اجتماعی است.

او افزود: در شهر تهران از نظر بهداشتی عقب تر از هر روستایی در کشور هستیم و میزان سرانه و خدمات  بهداشتی آن قابل مقایسه با شهرستانهای دیگر نیست. بنابراین باید اقدامات اساسی صورت بگیرد و با دستگاه‌های مرتبط کمک کنیم تا به مردم خدمات دهیم.  

چاره اندیشی برای ۱۲ هزار بافت ناپایدار و سه گسل فعال

شهردار تهران عنوان کرد: در شهری زندگی می کنید که آلودگی های مختلفی را می بینید و شهرداری وظیفه دارد که نقش آفرینی کند چرا که در این مساله مستقیما با سلامت انسان‌ها طرف هستیم.

زاکانی اضافه کرد: با نگاه جهان بینی گفته شده، هزاران مسئولیت برای ما متصور است. مثلا در بحث موتور سیکلت که حدود ۴.۵ میلیون موتور در تهران وجود دارد یک موتور سیکلت ۷ برابر و موتورسیکلت های کاربراتوری ۱۲ برابر آلودگی تولید می کنند و باید با یک قاعده مندی شرایط را به سمت موتورهای برقی ببریم.

او یادآور شد: ما در شهرداری نوکر مردم هستیم و حتی به ما گفتند که بگوییم، نوکر انقلابی و افتخار می کنیم به این خاکساری. باید اعلام کنیم که  نیازمند به فکر شما هستیم و امیدواریم این کارگروه‌ها شرایطی را برای ما فراهم کند که قدمهای بزرگی برای تحقق اهداف در شهری که ۱۲ هزار بافت ناپایدار و سه گسل فعال دارد فراهم کنیم.

شهردار تهران افزود: مردم  با هر رنگ و شرایطی شایسته خدمت هستند و باید دست به دست هم دهیم تا کارهای بزرگ را در کوتاه ترین زمان انجام دهیم.

در پایان این نشست احکام کارگروه‌های مختلف به آنها تقدیم شد.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط