• خانه
  • اخبار خدمات شهری

اخبار خدمات شهری

عملیات بهسازی پیاده‌راه‌ها در محدوده خیابان گلستان در منطقه ۸
عملیات بهسازی پیاده‌راه‌ها در محدوده خیابان گلستان در منطقه ۸
تبدیل بیش از ۲هزار مترمربع نهر به کانیوو در معابر
در طرح تحول زیرساخت‌های عمرانی منطقه ۸ انجام گرفت؛

تبدیل بیش از ۲هزار مترمربع نهر به کانیوو در معابر

شهردار منطقه ۸ گفت: در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ در قالب طرح تحول بیست‌گانه و استقبال از بهار بیش از ۲هزار مترمربع عملیات زیرساختی عمرانی در معابر منطقه ۸ انجام شد.

13 روز پیش