1401/06/21-14:00

آغاز راه‌اندازی آسانسور برخی ايستگاه‌های افتتاح شده قبلی شبكه مترو تهران

آغاز راه‌اندازی آسانسور برخی ايستگاه‌های افتتاح شده قبلی شبكه مترو تهران

به موجب تلاش‌های صورت گرفته و اخذ تاييديه از اداره استاندارد استان تهران، برخی آسانسورهای نصب شده در ايستگاه‌های شبكه مترو پايتخت بزودی راه اندازی خواهند شد.

به گزارش شهردارآنلاین به نقل از روابط عمومی و امور بين الملل شركت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) پيرو بازديد ناظران بازرسی اداره استاندارد استان تهران از آسانسور ايستگاه اقدسيه و رفع ايرادات مورد نظر ايشان، تاييديه آسانسور اين ايستگاه در سامانه مربوطه ثبت و راه اندازی آن آغاز شد.

در همين زمينه بازديدهای ميدانی از آسانسورهای ساير ايستگاه‌های بهره برداری شده قبلی نيز به نوبت در دستوركار نمايندگان اداره استاندارد قرار داشته و به نظر می رسد ايستگاه‌های استاد معين، آزادگان، حبيب ا...، بزرگراه شهيد صياد شيرازی و نمايشگاه شهر آفتاب بزودی تعيين تكليف شوند.

گفتنی است عليرغم وجود ۱۸۰ دستگاه آسانسور فعال در خطوط ۱، ۲ و ۵  شبكه مترو تهران كه همگی در حال سرويس‌دهی هستند، حدود ۱۰۰ دستگاه آسانسور در خطوط ۳،۴،۶ و ۷ به دليل عدم صدور تاييديه اداره استاندارد كه معيارهای خاص خود را برای بهره‌برداری از آسانسورها دارد، بلااستفاده مانده و تلاش برای رسيدن به نقطه نظر مشترک كارشناسان اداره استاندارد و شركت مترو تهران با برگزاری جلسات هفتگی ادامه دارد.

اين در حالی است كه هر آسانسور به قيمت امروز حداقل يک ميليارد و چهارصد ميليون تومان هزينه خريد، نصب و راه‌اندازی برای شركت مترو در بردارد.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط