1401/07/30-22:53
با هدف ارتقای کیفیت خدمات شهری انجام می شود؛

آغاز طرح جهادی ۳۰ روز ۳۰ زون در منطقه ۱۵

آغاز طرح جهادی ۳۰ روز ۳۰ زون در منطقه ۱۵

رضا شرفی شهردار منطقه ۱۵ از آغاز اجرای طرح جهادی ۳۰ روز ۳۰ زون در منطقه خبر داد و گفت: در این طرح هر ناحیه به ۳۰ قسمت تقسیم شده و با بسيج تمامی امكانات، ادوات و تجهيزات در قسمت تعیین شده کلیه خدمات مربوط به حوزه خدمات شهری به اجرا در می آید.

به گزارش شهردارآنلاین به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۵، شرفی با اشاره به اینکه برنامه ريزی زون بندی به نحوی است  كه صد در صد معابر و محدوده ناحيه را پوشش دهد، افزود: در این طرح موضوعاتی نظیر طعمه گذاری برای كنترل جانوران موذی با اثرگذاري حداكثری و مسدود نمودن كلونی های شناسايی شده با مصالح مقاوم، لايروبی و شستشوی كامل انهار و کانالها و شستشوی كامل پياده رو ها، بخصوص در راسته های تجاری و اماكن پر تردد در اولویت اجراست که به صورت ویژه انجام خواهد شد.

به گفته وی دیگر اقدامات حوزه خدمات شهری که در این طرح دنبال می شود شامل موضوعات نظافت و رفت و روب، پاكسازی برچسب، پوستر، امحاء نوشتار و شعار نویسی، پاكسازی، تسطيح و ريگلارژ كامل زمين های باير سطح محدوده، رسيدگی كامل و ويژه به فضای سبز، رفع خطر نقاط ناايمن، لكه گيری پياده رو ها، رفع لقی سنگ فرش ها و پی ورس ها، شستشوی كامل سرپناه های ايستگاههای اتوبوس، پل های عابر پياده، مسيرهای بی‌آرتی، المانها و مبلمان شهری، نرده ها و شستشو، كف تراشی، گندزدايی، تعمير و مرمت و رنگ آميزی كليه مخازن زباله ۱۱۰۰ ليتری و سطل های زباله پاركی است.

این گزارش حاکیست، شهرداران نواحی به صورت مستقیم روی طرح اجرایی در ناحیه نظارت دارند و نظارت عاليه طرح بر عهده مسئولان و کارشناسان حوزه خدمات شهری منطقه است.

شایان ذکر است، این طرح از امروز ۳۰ مهرماه با فعالیت نیروهای خدمات شهری معاونت و نواحی هفتگانه در تمامی موضوعات خدمات شهری آغاز و تا ۳۰ آبان ماه ادامه دارد.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط