1402/03/02-18:20

اتصال خطوط يک و ۶ شبكه مترو پايتخت به خط راه آهن سريع السير تهران_مشهد

اتصال خطوط يک و ۶ شبكه مترو پايتخت به خط راه آهن سريع السير تهران_مشهد

جلسه هماهنگی و بررسی آخرين وضعيت پروژه اتصال دو خط مترو پايتخت به خط راه آهن سريع السير تهران_مشهد و همچنين خط حومه ای تهران_گرمسار بين مديران شركت راه آهن جمهوری اسلامی ايران و شركت مترو تهران برگزار شد.

به گزارش شهردارآنلاین به نقل از روابط عمومی و امور بين الملل شركت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو)؛ در جلسه ای كه با حضور مهندس "علی قارداشی" معاون فنی شركت راه آهن جمهوری اسلامی ايران، مهندس "پرويز ظهراب زاده" معاون فنی و مهندسی شركت مترو تهران و ساير مديران و دست اندركاران طرح "ايجاد مجموعه ايستگاهی يكپارچه ری" انجام شد، مباحث مربوط به فرآيند تبادل مسافر بين سيستمهای حمل و نقل درون شهری، برون شهری و حومه ای در ايستگاه شهرری تهران مورد بررسی و توافق طرفين قرار گرفت.

مهندس "پرويز ظهراب زاده" معاون فنی و مهندسی شركت مترو تهران در توضيح طرح مجموعه ايستگاهی يكپارچه ری گفت: طبق اين طرح، ايستگاه شهرری كه يک ايستگاه تقاطعي بين خطوط يک و ۶ شبكه مترو پايتخت محسوب شده و جنوبی ترين ايستگاه بخش توسعه جنوبی خط ۶ به شمار مي آيد، ضمن برقراری ارتباط سازه ای با خط راه آهن سريع السير تهران_مشهد كه در دست ساخت بوده و همچنين خط حومه ای راهآهن تهران_گرمسار، يک مجموعه ايستگاهی يكپارچه را تشكيل داده و تبادل مسافر در آن صورت می پذيرد.

نظام بهره برداری طرح، اجراي يكپارچه ايستگاههای مترو و راه آهن، فرصتهای سرمايه گذاری در قالب طرح TOD و ساماندهی اراضی شهری پيرامون مجموعه ايستگاهی ری و در نهايت ايجاد ساير مودهای حمل و نقل همگانی (تاكسی و اتوبوس) در مجاورت اين مجموعه، از جمله مهمترين موضوعات مطرح شده در جلسه هماهنگی مديران راه آهن جمهوری اسلامی ايران و شركت متروی تهران بود.

در اين طرح شهرداری منطقه ۲۰ مسئوليت موارد مربوط به طرح TOD و ايجاد فضاهايی برای استقرار ساير مودهای حمل و نقلی در كنار مجموعه ايستگاهی يكپارچه ری را برعهده دارد.

گفتنی است پيش از اين در ميدان راه آهن، خط ۳ متروی پايتخت با ايستگاه مسافرگيری راه آهن جمهوری اسلامی ايران در تهران تلاقی پيدا كرده و تبادل مسافر در آن هم اكنون انجام می شود.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط