1402/06/06-14:51

اتمام عمليات مونتاژ دستگاه حفار مكانيزه برای شروع عمليات حفاری خط ۱۰

اتمام عمليات مونتاژ دستگاه حفار مكانيزه برای شروع عمليات حفاری خط ۱۰

به دنبال اتمام قريب‌الوقوع عمليات مونتاژ دستگاه حفار مكانيزه و آماده‌ شدن نخستين جبهه حفاری در كارگاه درياچه شهدای خليج فارس، احداث تونل‌های فاز نخست پروژه خط ۱۰ مترو تهران بزودی وارد مرحله اجرايی مي‌شود. البته طبق روال معمول، پس از مونتاژ كامل دستگاه‌های اينچنينی، يک تا دو هفته تست صحت عملكرد دستگاه انجام شده و در صورت تاييد مسئولان فنی مربوطه، عمليات حفاری رسماً شروع خواهد شد.

به گزارش شهردارآنلاین؛ خط ۱۰ مترو تهران به طول تقريبی ۴۵ كيلومتر، شامل ۳۳ ايستگاه بوده كه از ايستگاه وردآورد (ايستگاه تبادلی با خط ۵) در منتهی اليه غربی خود آغاز و تا فلكه سوم تهرانپارس (ايستگاه تبادلی با خط ۴) در شرق پايتخت ادامه خواهد يافت. فاز نخست پروژه ساخت اين خط به طول ۲۰ كيلومتر از منطقه سعادت آباد(ميدان كتاب) تا وردآورد اجرا خواهد شد. برای اين منظور قرار است ۳ دستگاه TBM (دستگاه حفار مكانيزه) به خدمت گرفته شود كه دو دستگاه در خلاف جهت يكديگر از كارگاه ميدان درياچه شهدای خليج فارس و يک دستگاه از كارگاه جنت آباد(به سمت شرق) عمليات احداث تونل و مسير فاز نخست خط ۱۰ را به انجام خواهند رساند؛ البته شفت ورود دستگاه حفار مكانيزه در كارگاه جنت آباد در مراحل اوليه حفاری قرار دارد.

پيش‌بينی مي‌شود اولين دستگاه حفار مكانيزه كه يكصد متر طول و هزار تن وزن دارد، از نيمه دوم شهريور ماه عمليات حفاری تونل‌های اصلی در بخش غربی پروژه را آغاز نمايد. اين دستگاه در شرايط مناسب پشتيبانی و اجرايی يعنی زمانی كه مصالح لازم (سيمان و آرماتور) به ميزان كافی موجود بوده و به دليل نقص فنی يا موارد تعميراتی متوقف نگردد، روزانه قادر به حفاري و ساخت ۱۵ متر تونل می باشد. به تعبير بهتر با راه‌اندازی ۳ دستگاه حفار مكانيزه و تامين مصالح مورد نياز، اگر اتفاق غيرمترقبه ای در كاركرد اين دستگاه ها پيش نيايد، امكان احداث فاز نخست خط ۱۰ مترو تهران ظرف مدت زمان ۳ سال وجود خواهد داشت و اين امر باعث می شود سرعت پروژه از برنامه زمان بندی آن سبقت بگيرد.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط