1402/06/26-09:45
شهرداری منطقه ۴ تهران؛

مناقصه احداث مجموعه شهردخت و مجموعه ورزشی گلستان

مناقصه احداث مجموعه شهردخت و مجموعه ورزشی گلستان

شهرداری منطقه ۴ در نظر دارد امور مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط