1402/08/06-12:04

تضمين تامين ۲۶ درصد از كل نياز ۱۰ ساله مترو تهران به ناوگان حمل و نقل ريلی

تضمين تامين ۲۶ درصد از كل نياز ۱۰ ساله مترو تهران به ناوگان حمل و نقل ريلی

كارشناسان امور حمل و نقلی معتقدند بهره‌وری شبكه موجود مترو تهران كمتر از ۵۰ درصد بوده و با اتخاذ تمهيدات اصولی، مي‌توان با همين امكانات ايجاد شده تا به امروز، حدود ۲ برابر مسافر در روز جابجا كرد؛ البته رسيدن به بهره‌وری حداكثری در اين زمينه، نيازمند پيگيری برنامه‌های ميان‌مدت و بلندمدت در زمينه تامين ناوگان ريلی مورد نياز است.

به گزارش شهردارآنلاین به نقل از روابط عمومی و امور بين الملل شركت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو)، اين يک واقعيت است كه عليرغم هزينه‌های سنگين صورت گرفته برای ساخت و تكميل مترو پايتخت، متناسب با مخارج انجام‌شده، شاهد بهره‌برداری حداكثری از شبكه موجود نيستيم؛ در واقع ۲ نكته اساسی در زمينه ميزان كارايی خطوط مترو در هر شهر وجود دارد؛ يكي اينكه راه‌آهن ريلی درون شهری در صورت بهره‌مندی از يک شبكه درهم تنيده و هم‌افزايی خطوط مختلف است كه راندمان لازم را پيدا مي‌كند و مساله بعد هم آنكه موضوع اصلی در جذب حداكثری مسافر، فراهم بودن زيرساخت مهمی به نام ناوگان حمل و نقلی به اندازه و با‌كيفيت است.

در حال حاضر شبكه مترو تهران از اين دو ويژگي به شكل ايده‌آل بهره‌مند نيست؛ يعنی اولاً ايستگاه‌های مترو در اقصی نقاط شهر وجود ندارد و دوم آنكه در همين خطوط جاری، نيازمند ناوگان بيشتری هستيم تا شرايط بهره‌وری از خطوط ساخته شده و يا در هر حال احداث، ارتقاء يابد.

در زمينه ايجاد ايستگاه‌های فراگير برای پايتخت، راهی جز حركت به سوی ساخت خطوط چهارگانه جديد و همچنين توسعه خطوط موجود نداريم تا پراكندگی ايستگاه‌ها، شامل حال تمام مناطق شهر شود. اما در مورد بهره‌مندی از تعداد واگن‌های مكفی و با‌كيفيت، قطعاً بايد اقدامی عاجل صورت پذيرد.

طبق برآوردهای صورت‌گرفته، فقط در كلانشهر تهران و برای ۱۰ سال آينده، تامين بيش از ۴۴۰۰ دستگاه واگن جهت سرويس‌دهی مناسب به مسافران برای خطوط هفتگانه موجود و همچنين خطوط جديد چهارگانه ضروری بوده و اين در حالی است كه تعداد واگن‌های فعلی در حال سير اين شبكه حدود ۱۵۰۰ دستگاه می‌باشد.

برای جبران نياز انباشته خطوط شبكه مترو پايتخت به ناوگان مناسب حمل و نقلی، تمهيدات متعددی صورت پذيرفته است؛ احياء واگنهای نسل اول مترو يكی از اين اقدامات به شمار مي‌رود. تعمير و نگهداری واگن‌های فرسوده، راهكار ديگری است كه در حال انجام بوده و امسال ۲۰۰ دستگاه واگن در دست مرمت قرار دارد.

تلاش برای طراحی و ساخت قطار ملی مترو كه با همت شركت‌های دانش بنيان و چند نهاد علمی–صنعتی به سرانجام رسيد، حالا در مرحله توليد انبوه قرار دارد و ۱۱۳ واگن به اين طريق ساخته خواهد شد. اما مهمترين اقدام صورت گرفته، عملياتی كردن قرارداد توليد ۶۳۰ دستگاه واگن از محل فاينانس خارجی است؛ قراردادی كه به موجب تامين ۱۵ درصد مبلغ پيش پرداخت و مذاكرات صورت گرفته توسط شهردار تهران و تيم همراه در سفر به پكن، حالا مي‌توان اجرايی شدن آن را تضمين شده دانست. البته اين قرارداد با افزايش ۲۵ درصدی تعهدات طرف چينی تا ۷۹۱ دستگاه واگن ارتقاء يافته و مذاكراتی انجام شده است تا با اضافه كردن ۲۵۹ دستگاه واگن به تعهدات شركت خارجی، تا سقف ۱۰۵۰ واگن (سهم مترو تهران از دو هزار واگن در مصوبه سال ۱۳۹۵ شورای اقتصاد) افزايش يابد؛ اين يعنی قراردادی به ارزش حدود يک ميليارد و سيصد ميليون يورو كه در تاريخ ابر پروژه های شهری بی سابقه است.

به تعبيری اگر توليد ۱۱۶۳ دستگاه واگن مترو طی دو الی سه سال آينده را حتمی و در مرحله اجرايی شدن بدانيم (۱۰۵۰ دستگاه از محل فاينانس خارجی و ۱۱۳ دستگاه از محل توليد انبوه قطار ملی) می توان گفت حدود ۲۶ درصد كل نياز ۱۰ سال آينده شبكه مترو پايتخت به ناوگان حمل و نقلی، تضمين شده خواهد بود و اين خبری خوب است اما در سالهای آينده نيز بايد چنين رويه‌ای ادامه يابد تا توسعه شبكه مترو، خصوصاً با ايجاد خطوط جديد، منتج به اتفاقات مثبت شود و نه آنكه ازدحام مسافران در واگن‌ها و يا افزايش سرفاصله حركتی قطارها را به دنبال داشته باشد.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط