1402/08/14-21:44

رنگ آمیزی پل های عابر پیاده محور بزرگراه شهید صدر

رنگ آمیزی پل های عابر پیاده محور بزرگراه شهید صدر

پل های عابر پیاده بزرگراه شهید صدر به منظور بهبود وضعیت بصری و همچنین محافظت از آسیب های محیطی رنگ آمیزی شد.

به گزارش شهردارآنلاین به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک، احسان صفایی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری این منطقه اظهار داشت: پس از اجرا و اتمام پروژه پل طبقاتی صدر در سال های گذشته، پل های عابر واقع در بزرگراه صدر به دلیل قرار گرفتن در متن پروژه و همچنین حجم زیاد تردد خودروهای عبوری در معرض آلاینده های محیطی قرار داشته که باعث وضعیت نا مطلوب ظاهری پلها شده بود. لذا با رنگ آمیزی پل ها مطابق پالت رنگی مصوب، نسبت به بهبود سیما و منظر شهری و به تبع آن ارتقاء روحیه نشاط و شادابی در شهروندان اقدام شده است.

او بیان داشت: در برنامه رنگ آمیزی پل های عابر پیاده محدوده منطقه یک تعداد ۱۷ دستگاه پل از پل های موجود به متراژ حدود ۶۰ هزار مترمربع طی ۹ ماه گذشته رنگ آمیزی شده و رنگ آمیزی بقیه پل ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

صفایی افزود: در همین راستا رنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس بزرگراه شهید صدر پس از اتمام رنگ آمیزی پل ها، آغاز خواهد شد.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط