1402/09/20-17:50

تحول مفهومی در تابلوهای هنری ايستگاههای شبكه مترو تهران

تحول مفهومی در تابلوهای هنری ايستگاههای شبكه مترو تهران

روند طراحی و تصويب طرحهای مربوط به تابلوهای هنری ايستگاههای شبكه مترو تهران تغيير خواهد يافت؛ اين امر با هدف ارتقاء مفاهيم محتوايی مبلمان داخل ايستگاهها و افزايش جذابيت‌های بصری ديوارنگاره‌ها صورت مي‌پذيرد.

به گزارش روابط ‌عمومی و امور بين‌الملل شركت راه‌آهن شهری تهران و حومه(مترو)؛ مهندس "پرويز ظهراب زاده" معاون فنی و مهندسی شركت مترو تهران، ضمن اعلام مطلب فوق و با اشاره به تشكيل كميته معماری و تابلوهای هنری در اين شركت گفت: يكي از مهمترين دلايل راه‌اندازی كميته معماری، احياء هويت معماری ايرانی – اسلامی در مبلمان ايستگاههاي مترو است كه همه روزه محل تردد ميليونها مسافر شهری بوده و طبيعتاً فضای داخلي و شكل ظاهری اين قبيل اماكن عمومی، تاثير بسزايی در روحيات افراد دارد.
از جمله ماموريت‌های اين كميته، می توان به بازنگری در طراحی تابلوهای هنری و يا همان ديوارنگاره‌ها اشاره كرد. باتوجه به ضرورت بررسی مجدد نحوه طراحی تابلوها به لحاظ مفاهيم، الگوها و نمادهای استفاده شده در آنها و همچنين اعمال دقت بيشتر در كيفيت و دوام مصالح مورد استفاده در تابلوها، تصميم گرفته شد از اين پس كليه آثار هنری قبل از شروع به ساخت و پس از طراحی اوليه، به تصويب اعضای كميته معماری برسد.

مهندس ظهراب زاده در ادامه صحبتهای خود افزود: نخستين و بديهي‌ترين نتيجه رويكرد جديد در طراحی و ساخت تابلوها، اجتناب از طرح‌های تكراری و متداول كنونی بوده و مي‌توان با استفاده از نقطه نظرات نوين كه البته با معيارهاي كميته معماری شركت مترو نيز همخوانی داشته باشد، جاذبه‌های بصری ايستگاهها را متحول كرد و در انتقال مفاهيم ارزشمند هنری، سرفصل جديدي باز كرد.

معاون فنی و مهندسي شركت مترو تهران در پايان گفت: البته شرح وظايف كميته معماري شركت مترو فراتر از آنچه در اين مقوله به آن اشاره شد، بوده و اميدواريم به مرور زمان تاثير تصميمات كارشناسان كميته مذكور در شكل ظاهري بناها، مصالح، قيمت تمام شده ابنيه و نيز نحوه نگهداشت ايستگاههای شبكه مترو تهران آشكار شود.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط