1402/11/08-15:59

معماری متفاوت ايستگاه‌های مترو بهار شيراز و استاد نجات اللهی

معماری متفاوت ايستگاه‌های مترو بهار شيراز و استاد نجات اللهی

همان‌طور كه پيشتر عنوان شده بود، تغيير رويكرد متوليان ساخت ايستگاه‌های شبكه مترو تهران در زمينه معماری نوين اين ابنيه شهری، با طراحی و اجرای متفاوت برخی ايستگاه‌های در حال تكميل به منصه ظهور رسيده و بعد از ايستگاه ميدان كتاب در خط هفت كه نوع ديگری از نگاه هنری به احداث سازه‌های عمرانی را پديدار ساخت، حالا نوبت به ايستگاه‌های بهار شيراز و استاد نجات اللهی رسيده است تا با شكلی چشم نواز و بديع خودنمايی كنند.

به گزارش شهردارآنلاین به نقل از روابط‌عمومی و امور بين‌الملل شركت راه‌آهن شهری تهران و حومه(مترو)؛ مهندس "ياشار لطفی" دبير كميته معماری و تابلوهای هنری شركت مترو تهران در خصوص اقدامات اجرايی متناظر با مصوبات اخير كميته معماری و تابلوهای هنری اين شركت كه نخستين آثار عينی آن در حال بروز يافتن است، گفت: براساس تصميماتی كه طی ماه‌های اخير و با هدف احياء هويت معماری ايرانی-اسلامی در قالب به روزرسانی الزامات معماری ايستگاههاي شبكه مترو پايتخت اتخاذ شد، طرحهای متفاوتی برای دو ايستگاه بهارشيراز و استاد نجات اللهی به تصويب كميته معماری شركت مترو رسيد و اجرای آنها در دستور كار قرار‌گرفت؛ اين امر با نگاه ويژه به مقوله هماهنگی سازه‌های مترو با بافت پيرامونی هر ايستگاه و همچنين بهبود و ارتقاء كيفيت فضاهای بيرونی و داخلی ايستگاه‌ها جهت شادابی و حظ بصری مسافران و افزايش بهره وری كاركنان شاغل در هر ايستگاه صورت پذيرفت كه اميدواريم مورد قبول شهروندان قرار‌گيرد.

مهندس لطفی در ادامه به برخی ملاحظات در نظر گرفته شده برای طراحی و معماری اين دو ايستگاه اشاره كرد و افزود: ورودی شمالی ايستگاه شهيد نجات اللهی در خيابان كريمخان زند و مجاور بوستان حضرت مريم مقدس(س) واقع شده و با توجه به استفاده اقليت‌های مذهبی از كليسای سركيس مقدس، سعی گرديده طرح سقف كاذب، رنگهای به كار رفته در سازه‌ها و همچنين معماری كل فضاها با اين مكان مذهبی همخوانی داشته باشد.

در مورد ايستگاه بهار شيراز نيز در عين لحاظ كردن هنر ساده‌گرايی در معماری ابنيه موجود، از رنگهای متنوع و خصوصاً رنگ سبز به عنوان نمادی از فصل بهار استفاده می شود و تلفيق آجر با مصالح جديد به همراه نورپردازی در اين ايستگاه، بخشی از فرم سالن فروش بليت را در بر می گيرد.

دبير كميته معماری و تابلوهای هنری شركت مترو تهران در پايان صحبتهای خود گفت: اميدواريم اين روند به تعالی معماری ايستگاههای شبكه مترو طی سالهای آينده منجر شده و خصوصاً در مورد ايستگاههای خطوط جديد كه هنوز طراحی آنها آغاز نشده است، بتوان رويكرد جديد در معماری ابنيه اينچنينی را به شكلی عملی پياده سازی كرد تا ايستگاه‌های شبكه مترو به مبلمان جذاب شهری تبديل شده و شهروندان با ديدن آنها، شور و نشاط بيشتری در خود احساس كنند.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط