1403/02/18-17:08

قطع درختان و ساخت و ساز در سرخه حصار صحت ندارد

قطع درختان و ساخت و ساز در سرخه حصار صحت ندارد

با توجه به انتشار مطالبی با عنوان"ساخت و ساز و قطع درختان در سرخه حصار" روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش شهردارآنلاین؛ متن اطلاعیه روابط عمومی منطقه ۱۳ به شرح ذیل است:

با توجه به حمله آفت سوسک پوستخوار کاج از سالها پیش به درختان بوستان های جنگلی شهر تهران بر اساس هماهنگی های انجام شده با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، مجوز حذف درختان خشک و آفت زده برای جلوگیری از گسترش آفت به درختان سالم صادر شده است.

این اقدام با توجه به مجوز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، به شماره ۱۴۰۲/۶۷/۴۸۷۲ انجام و بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ قانون حفاظت، حکم حذف درختان آفت‌زده سوزنی برگ بوستان سرخه حصار صادر شده که موارد مذکور با درختان پهن برگ جایگزین می‌شوند.

ضمنا، هماهنگی اقدامات انتخاب پیمانکار و حذف درختان آفت زده توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری انجام و اقدامات لازم در این فرآیندها با نظارت های لازم اجرایی شده است.

علامت گذاری های انجام شده بر روی درختان نیز بر اساس بررسی ها فنی درختان درگیر این آفت انجام و اطلاع رسانی های لازم قبل و حین اقدام به حذف درختان خشک از طریق رسانه ملی و سایر رسانه ها انجام و منتشر شده است.

ضمنا پس از پاکسازی محل، عملیات  اجرای شبکه آبیاری تحت فشار و کاشت گونه های مناسب با شرایط محیطی در نقاط مورد نیاز بوستان سرخه حصار نیز اجرایی شده و مراحل تکمیلی آن ادامه دارد.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط