• خانه
  • اخبار حمل و نقل و ترافیک

اخبار حمل و نقل و ترافیک

گره ترافیکی خیابان فرشته ساماندهی شد
  • با همکاری و تعامل بین پلیس راهور و شهرداری منطقه یک؛
گره ترافیکی خیابان فرشته ساماندهی شد
۲۲ ورودی جدید ایستگاه‌های مترو، در نوبت افتتاح

۲۲ ورودی جدید ایستگاه‌های مترو، در نوبت افتتاح

ورودی‌های دوم (و در صورت نیاز سوم) از جمله زیرساخت‌های ضروری و لازم هر ایستگاه مترو به حساب آمده و ضمن تسهیل رفت و آمد مسافران و دسترسی آسانتر به ایستگاه‌ها، در مواقع بحرانی به تخلیه هر چه سریعتر و امن‌تر شهروندان از داخل ا...

4 ماه پیش
مقایسه آماری ۴ خط جدید شبکه مترو تهران

مقایسه آماری ۴ خط جدید شبکه مترو تهران

قرار است با ساخت و تکمیل ۴ خط جدید مترو، حدود ۱۷۵ کیلومتر مسیر تونلی و ۱۳۰ ایستگاه جدید به مجموع زیرساخت‌های کنونی شبکه راه آهن ریلی درون شهری پایتخت افزوده شود؛ در این زمینه نگاهی آمارگونه و مقایسه‌ای به خطوط جدید مترو تهر...

4 ماه پیش
۵۳ کیلومتر مسیر و ۳۷ ایستگاه در طرح توسعه خطوط هفتگانه مترو

۵۳ کیلومتر مسیر و ۳۷ ایستگاه در طرح توسعه خطوط هفتگانه مترو

خطوط فعلی شبکه مترو تهران، غیر از آنچه در طرح مصوب اولیه برای هر خط تعیین شده است، هر یک دارای طرحهای توسعه‌ای و همچنین انشعاباتی هستند که در مطالعات تکمیلی این خطوط به تصویب رسیده‌ است تا کارایی و فراگیری آنها به مرز حداکث...

4 ماه پیش