• خانه
  • اخبار حمل و نقل و ترافیک

اخبار حمل و نقل و ترافیک

افزايش سقف انتشار اوراق مشاركت سال ۱۴۰۲ برای توسعه حمل و نقل عمومی كلانشهرها
افزايش سقف انتشار اوراق مشاركت سال ۱۴۰۲ برای توسعه حمل و نقل عمومی كلانشهرها
افزایش ایمنی در بزرگراه شهید یاسینی
با احداث توقفگاه اضطراری در محدوده منطقه۱۳ ایجاد می شود؛

افزایش ایمنی در بزرگراه شهید یاسینی

شهردار منطقه ‌۱۳ از آغاز عملیات اجرایی احداث پهلوگاه توقف اضطراری در بزرگراه شهید یاسینی خبر داد و گفت: خط کشی ترموپلاستیک(اکستروژن) عرضی در دو مقطع از مسیر شمال به جنوب این بزرگراه نیز در راستای افزایش ایمنی ترسیم می شود.

5 ماه پیش
تحقق پيش نياز افتتاح ايستگاه‌های باقی مانده قطعه شمالی خط ۶ مترو

تحقق پيش نياز افتتاح ايستگاه‌های باقی مانده قطعه شمالی خط ۶ مترو

پست برق جنوبی خط ۶ مترو (موسوم به پست فشار قوی كيانشهر) به عنوان نخستين پست برق مستقل و اختصاصی اين خط، بزودی افتتاح و وارد مدار بهره‌برداری می شود؛ اين امر به معنای تحقق يكی از مهمترين پيش نيازهای افتتاح ايستگاه‌های باقی م...

5 ماه پیش