• خانه
  • اخبار حمل و نقل و ترافیک

اخبار حمل و نقل و ترافیک

باز شدن گره ترافیکی بلوار امام ‌خمینی(ره) پس از ۱۱ سال/ امنیت به ساکنان محله خوش بازگشت
  • اخ الصنایع خبر داد:
باز شدن گره ترافیکی بلوار امام ‌خمینی(ره) پس از ۱۱ سال/ امنیت به ساکنان محله خوش بازگشت