• خانه
  • اخبار حمل و نقل و ترافیک

اخبار حمل و نقل و ترافیک

رویکرد جدید در طراحی و معماری ایستگاه‌های شبکه مترو تهران
رویکرد جدید در طراحی و معماری ایستگاه‌های شبکه مترو تهران
ارتقاء فرهنگ ترافیک با آموزش های ترافیکی به دانش آموزان منطقه ۱۹
در قالب طرح استقبال از مهر انجام می شود؛

ارتقاء فرهنگ ترافیک با آموزش های ترافیکی به دانش آموزان منطقه ۱۹

سرپرست شهرداری منطقه ۱۹ از تدارک برنامه های آموزشی و طرح های ترافیکی اجرایی به منظور ارتقاء فرهنگ ترافیک ویژه دانش آموزان همزمان با آغاز ماه مهر در مدارس خبر داد.

1 سال پیش