• خانه
  • اخبار حمل و نقل و ترافیک

اخبار حمل و نقل و ترافیک

ساماندهی ایستگاه های اتوبوس و مسیر سواره رو و پیاده رو در منطقه ۱۳
ساماندهی ایستگاه های اتوبوس و مسیر سواره رو و پیاده رو در منطقه ۱۳
دستيابی به فناوری توليد ريل سوم برای رفع نيازهای شبكه مترو كلانشهرهای كشور

دستيابی به فناوری توليد ريل سوم برای رفع نيازهای شبكه مترو كلانشهرهای كشور

به موجب تلاش‌های صورت گرفته در چند سال اخير و همچنين پيگيری ‌های شركت مترو تهران، فناوری توليد ريل سوم كه وظيفه تامين برق مورد نياز قطارهای شهری را بر‌عهده دارد، در داخل كشور بومی سازی شده و حتی برخی شركت‌های داخلی، نمونه‌ه...

1 سال پیش