• خانه
  • اخبار حمل و نقل و ترافیک

اخبار حمل و نقل و ترافیک

بازدید معاون سازمان بازرسی کل کشور از ایستگاه های باقی مانده خط ۷ مترو تهران
بازدید معاون سازمان بازرسی کل کشور از ایستگاه های باقی مانده خط ۷ مترو تهران
آغاز عمليات اجرايی پروژه توسعه غربی خط ۷ مترو از مهر ماه

آغاز عمليات اجرايی پروژه توسعه غربی خط ۷ مترو از مهر ماه

با تكميل مطالعات پايه پروژه احداث مسير و ايستگاه‌های بخش توسعه غربی خط ۷ مترو، به نظر می‌رسد عمليات اجرايی اين طرح از مهر ماه سال جاری قابليت آغاز دارد؛ پروژه‌ای كه شامل حدود ۵ كيلومتر مسير و ۳ ايستگاه می‌شود.

1 سال پیش