• خانه
  • اخبار خدمات شهری

اخبار خدمات شهری

بهره برداری از ۱۹ پروژه «من شهردارم۲» در منطقه ۱۹
بهره برداری از ۱۹ پروژه «من شهردارم۲» در منطقه ۱۹
طرح الگوی خدمت در محور جانبازان شرقی

طرح الگوی خدمت در محور جانبازان شرقی

شهردار منطقه۸ در ادامه بازدیدهای میدانی خود از سطح نواحی سه‌گانه و محورهای الگوی خدمت‌ در شهر، بر لزوم تحول محسوس سیمای بصری محور پرتردد جانبازان شرقی وآرام‌سازی آن تاکید کرد.

9 روز پیش