• خانه
  • اخبار خدمات شهری

اخبار خدمات شهری

اجرای طرح نگهداشت شهر با محوریت لایروبی نهرها در منطقه ۱۳
اجرای طرح نگهداشت شهر با محوریت لایروبی نهرها در منطقه ۱۳
پایش و ارزیابی مسیل ها و قنوات با لایروبی کانال ها و حوضچه های رسوب گیر در منطقه ۱۹
در راستای پیشگیری از آبگرفتگی های احتمالی در حال انجام است؛

پایش و ارزیابی مسیل ها و قنوات با لایروبی کانال ها و حوضچه های رسوب گیر در منطقه ۱۹

شهردار منطقه ۱۹ از پایش و ارزیابی مسیل ها و قنوات در راستای پیشگیری از آبگرفتگی های احتمالی همزمان با آغاز فصل بارش ها با لایروبی کانال ها و حوضچه های رسوب گیر در معابر منطقه خبر داد.

6 ماه پیش