• خانه
  • اخبار خدمات شهری

اخبار خدمات شهری

اجرای طرح آشکارسازی گذرگاه‌های عابر پیاده در منطقه ۱۳
اجرای طرح آشکارسازی گذرگاه‌های عابر پیاده در منطقه ۱۳