• خانه
  • اخبار خدمات شهری

اخبار خدمات شهری

جمع آوری بیش از ۹۰۰ مترمکعب خاک و نخاله از بزرگراه امام رضا(ع) در منطقه ۱۵
جمع آوری بیش از ۹۰۰ مترمکعب خاک و نخاله از بزرگراه امام رضا(ع) در منطقه ۱۵
رفع موانع فیزیکی و زوائد بصری در خیابان پیروزی
با اجرای طرح پنجشنبه های نگهداشت انجام شد؛

رفع موانع فیزیکی و زوائد بصری در خیابان پیروزی

شهردار منطقه۱۳ از رفع موانع فیزیکی و زوائد بصری در محدوده فضای سبز خیابان پیروزی در طرح نگهداشت شهر خبر داد و گفت: با حذف زوائد بصری می توان تا حد زیادی چهره شهر را آراسته کرد.

1 سال پیش