• خانه
  • اخبار خدمات شهری

اخبار خدمات شهری

ارتقا وضعیت خدمت رسانی به شهروندان  با اجرای طرح ۳۶۰ درجه
  • شهردار منطقه ۴ خبر داد:
ارتقا وضعیت خدمت رسانی به شهروندان با اجرای طرح ۳۶۰ درجه