• خانه
  • اخبار خدمات شهری

اخبار خدمات شهری

خانواده های گرانقدر شهیدان حیدری و شاملو میزبان مدیران شهری منطقه۲۱ شدند
  • همزمان با ایام فاطمیه و در قالب طرح نگهداشت محله شهید در نواحی یک و دو؛
خانواده های گرانقدر شهیدان حیدری و شاملو میزبان مدیران شهری منطقه۲۱ شدند
رفع ۱۶۸ مشکل عمرانی در محلات منطقه ۱۴
با اجرای طرح تحول نگهداشت شهر انجام شد:

رفع ۱۶۸ مشکل عمرانی در محلات منطقه ۱۴

سرپرست معاونت فنی و عمران شهرداری منطقه ۱۴ از انجام ماموریت های عمرانی در طرح تحول نگهداشت شهر و رفع ۱۶۸ معضل محلات، بر پایه درخواست های شهروندان خبر داد.

1 سال پیش