اخبار سلامت

واکسیناسیون ۳۳۸ کارگر خدمات شهری و فضای سبز منطقه۱۳
واکسیناسیون ۳۳۸ کارگر خدمات شهری و فضای سبز منطقه۱۳
راه اندازی خانه ختام به طور پایلوت در منطقه ۱۳
در جلسه شورای سلامت مطرح شد:

راه اندازی خانه ختام به طور پایلوت در منطقه ۱۳

در جلسه شورای سلامت شهرداری منطقه ۱۳، پیشنهاد راه اندازی خانه ختام (خانه توسعه انسانی محله) به طور پایلوت در این منطقه با همکاری سازمان های ذینفع در امر سلامت مطرح شد.

9 ماه پیش
مراقبت های سلامت سالمندان در شمال تهران ارتقاء می یابد
با راه اندازی مرکز فراهنگ؛

مراقبت های سلامت سالمندان در شمال تهران ارتقاء می یابد

شهردار منطقه یک گفت: مراقبت های سلامت سالمندان، با مشارکت گروه های متخصص در حوزه های توانبخشی فیزیکی، روانی، اجتماعی و... با هدف فراهم نمودن زمینه های سالمندی سالم در شمال تهران ارتقاء می یابد.

10 ماه پیش