اخبار سلامت

تلاش برای جذب مشارکت حداکثری شهروندان در امر سلامت
  • در نشست شورای سلامت شهرداری منطقه ۱۶ تاکید شد:
تلاش برای جذب مشارکت حداکثری شهروندان در امر سلامت
راه اندازی خانه ختام به طور پایلوت در منطقه ۱۳
در جلسه شورای سلامت مطرح شد:

راه اندازی خانه ختام به طور پایلوت در منطقه ۱۳

در جلسه شورای سلامت شهرداری منطقه ۱۳، پیشنهاد راه اندازی خانه ختام (خانه توسعه انسانی محله) به طور پایلوت در این منطقه با همکاری سازمان های ذینفع در امر سلامت مطرح شد.

1 سال پیش