اخبار شهر

تشکیل بانک خبرگان واحدهای تابعه شهرداری تهران
  • الفت‌پور خبر داد؛
تشکیل بانک خبرگان واحدهای تابعه شهرداری تهران
مساعدت شهرداری منطقه ۱۲ برای احیا و بازگشایی خانه‌ تاریخی ملک در بازار بزرگ تهران
شهردار منطقه ۱۲:

مساعدت شهرداری منطقه ۱۲ برای احیا و بازگشایی خانه‌ تاریخی ملک در بازار بزرگ تهران

شهردار منطقه ۱۲ به همراه جمعی از مدیران با حضور در خانه تاریخی ملک در بازار تهران، از همراهی و مساعدت شهرداری در احیا و بازگشایی این خانه‌ بعد از دوسال برای ایجاد ظرفیت مطلوب گردشگری در منطقه خبر داد.

8 روز پیش
تعیین تکلیف ۴ گود پرخطر در منطقه ۱۵
‌‌از ابتدای سال ١۴٠٣ انجام شد؛

تعیین تکلیف ۴ گود پرخطر در منطقه ۱۵

۴ گود رهاشده و پرخطر با عمق‌های ۴ تا ١٢ متر، از ابتدای سال تاکنون طی پیگیری مستمر در نواحی هفتگانه منطقه ١۵، تعیین تکلیف شد.

9 روز پیش
کاهش آسیب‌های اجتماعی با افزایش حس تعلق شهروندان به محلات منطقه ۱۲
شهردار منطقه ۱۲ در چهارمین قرارگاه اجتماعی منطقه:

کاهش آسیب‌های اجتماعی با افزایش حس تعلق شهروندان به محلات منطقه ۱۲

شهردار منطقه ۱۲ در چهارمین قرارگاه اجتماعی منطقه که با حضور سرپرست سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران، معاون اجتماعی و فرهنگی منطقه، مدیر اداره آسیب های اجتماعی، شهرداران نواحی شش گانه ، مدیران اجتماعی نواحی و...

13 روز پیش