اخبار شهر

سرعت‌بخشی به پروژه‌ها با رعایت شاخص‌های کیفی انجام می‌شود
  • در بازدید شهردار منطقه ۱۵ از روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی و ترافیکی سطح منطقه؛
سرعت‌بخشی به پروژه‌ها با رعایت شاخص‌های کیفی انجام می‌شود
۱۸۸ مورد آسیب اجتماعی در منطقه یک جمع آوری شد
شهردار منطقه یک:

۱۸۸ مورد آسیب اجتماعی در منطقه یک جمع آوری شد

طرح جهادی سراسری ساماندهی آسیب های اجتماعی با حضور فعال شهرداران نواحی، نیروهای خدمات شهری مستقر در نواحی و مدیران اجتماعی و مددکاران اجتماعی پایگاه مرکز خدمات اجتماعی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه در حال اجرا است و تا...

دیروز