• خانه
  • اخبار عمران و شهرسازی

اخبار عمران و شهرسازی

مناقصه تجهیز و راه اندازی طر ح کافه کتا ب
  • شهرداری منطقه ۳ تهران؛
مناقصه تجهیز و راه اندازی طر ح کافه کتا ب
بررسی و رسیدگی به مشکلات شهری ۵۰۰ شهروند باب الرضای تهران در دفاتر خدمات الکترونیک
برای نخستین بار در طرح ابتکاری معاونت شهرسازی و معماری منطقه ۱۵ انجام شد؛

بررسی و رسیدگی به مشکلات شهری ۵۰۰ شهروند باب الرضای تهران در دفاتر خدمات الکترونیک

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری منطقه ۱۵ از رسیدگی و‌ بررسی هفتگی و‌ چهره به چهره مسائل شهری شهروندان باب الرضای تهران خبر داد و گفت: طی ۱۱ نوبت حضور در دفاتر خدمات الکترونیک منطقه به مشکلات بیش از ۵۰۰ شهروند باب الرضای تهرا...

9 ماه پیش