• خانه
  • اخبار عمران و شهرسازی

اخبار عمران و شهرسازی

شاه کلید حل مشکلات آتش نشانان حل مشکل مسکن است
  • مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران در مراسم کلنگ زنی پروژه ۱۱۴۰ واحدی مسکن آتش نشانان:
شاه کلید حل مشکلات آتش نشانان حل مشکل مسکن است