• خانه
  • اخبار عمران و شهرسازی

اخبار عمران و شهرسازی

گردهمایی مدیران شهری برای تسریع مهمترین پروژه های عمرانی پایتخت
  • با حضور ۲ تن از معاونان شهرداری تهران برگزار شد؛
گردهمایی مدیران شهری برای تسریع مهمترین پروژه های عمرانی پایتخت