• خانه
  • اخبار عمران و شهرسازی

اخبار عمران و شهرسازی

آغاز عملیات عمرانی بهسازی پایانه شهید سروری به مساحت بیش از ۵ هزار مترمربع در منطقه ۱۹
آغاز عملیات عمرانی بهسازی پایانه شهید سروری به مساحت بیش از ۵ هزار مترمربع در منطقه ۱۹
هماهنگی بین سازمانی درخصوص پروژه ‌های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های شهر تهران

هماهنگی بین سازمانی درخصوص پروژه ‌های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های شهر تهران

مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی سازمان ها و مناطق شهرداری تهران، از برگزاری یک نشست هم اندیشی با هدف ارتقای هماهنگی بین سازمانی درخصوص پروژه ‌های مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پل های شهر تهران خبر داد.

1 سال پیش