• خانه
  • اخبار عمران و شهرسازی

اخبار عمران و شهرسازی

احداث سرویس بهداشتی در بوستان‌های شمال شرق تهران
  • معاون شهردار منطقه ۴ خبر داد:
احداث سرویس بهداشتی در بوستان‌های شمال شرق تهران
بهره برداری از ۲ پایگاه مدیریت بحران در مناطق ۱۸ و ۲۰
همزمان با دوازدهمین شنبه "امید و افتخار"؛

بهره برداری از ۲ پایگاه مدیریت بحران در مناطق ۱۸ و ۲۰

دوازدهمین شنبه "امید و افتخار"، ضمن بهره برداری از ۲ پایگاه پیشگیری و مدیریت بحران که کار احداث و بازسازی آنها توسط سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران انجام شده است، برگزار شد.

1 سال پیش