• خانه
  • اخبار عمران و شهرسازی

اخبار عمران و شهرسازی

پیشرفت ۷۰ درصدی عملیات احداث بزرگراه شهید بروجردی
  • مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران خبر داد:
پیشرفت ۷۰ درصدی عملیات احداث بزرگراه شهید بروجردی
تاکید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران بر لزوم غیرهمسطح سازی تقاطع های بزرگراه شهید باقری
در بازدید از تحولات عمرانی منطقه ۴ شهرداری تهران مطرح شد؛

تاکید معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران بر لزوم غیرهمسطح سازی تقاطع های بزرگراه شهید باقری

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، از روند تکمیل و آماده سازی تقاطع غیرهمسطح بزرگراه شهید باقری با خیابان فرجام بازدید میدانی به عمل آورد.

1 سال پیش