• خانه
  • اخبار عمران و شهرسازی

اخبار عمران و شهرسازی

پل‎های شهر تهران زیر ذره بین کارشناسان سازمان مهندسی و عمران
پل‎های شهر تهران زیر ذره بین کارشناسان سازمان مهندسی و عمران
ضرورت جابجایی گود آذری (آخرین گود باقی مانده تهران) و رفع مشکلات گودنشینی در منطقه 16
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران عنوان کرد؛

ضرورت جابجایی گود آذری (آخرین گود باقی مانده تهران) و رفع مشکلات گودنشینی در منطقه 16

علی اکبری در جلسه ای که به منظور بررسی و تعیین تکلیف موانع نوسازی در منطقه 16 برگزار شد، تصریح کرد: جابجایی گود آذری، یکی از مهمترین پروژه هایی است که می تواند در این دوره از مدیریت شهری به نتیجه برسد و مسأله آخرین گود باقی...

2 سال پیش