• خانه
  • اخبار عمران و شهرسازی

اخبار عمران و شهرسازی

۲۵ شهریور آغاز بهره برداری از میدانگاه های دریافت و بریانک
  • مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خبر داد؛
۲۵ شهریور آغاز بهره برداری از میدانگاه های دریافت و بریانک
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان نوسازی شهر تهران و دبیرخانه برنامه علمی دانشگاه آزاد اسلامی

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان نوسازی شهر تهران و دبیرخانه برنامه علمی دانشگاه آزاد اسلامی

تفاهم نامه همکاری بین سازمان نوسازی شهر تهران و دبیرخانه برنامه علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با هدف ایجاد رویکرد علمی، آموزشی و پژوهشی در حوزه های مرتبط با نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر تهران منعقد شد.

2 سال پیش