اخبار شهر

توسعه زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی در اولویت شهرداری منطقه ۱۸
توسعه زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی در اولویت شهرداری منطقه ۱۸
لزوم بازبینی رابطه نظام مهندسی و مدیریت شهری
نرجس سلیمانی تاکید کرد:

لزوم بازبینی رابطه نظام مهندسی و مدیریت شهری

نرجس سلیمانی اظهار داشت: در حادثه آبادان، سازمان نظام مهندسی به شهرداری آبادان تذکر داده بود که ساختمان باید در شرایط ایمن تخریب شود اما شهرداری آبادان به علت منافع خود این تذکر را نادیده گرفته است. درواقع نکته اصلی، بازبین...

2 سال پیش
به بهانه ریزش متروپل
یادداشت

به بهانه ریزش متروپل

🖋محمدمنان رئیسی، دانشیار معماری و رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

2 سال پیش