اخبار شهر

پشت پرده های ساخت‌وساز در حریم
  • یادداشت
پشت پرده های ساخت‌وساز در حریم
 ۵۸ واحد تجاری ناایمن پاساژ زنجانی در منطقه ۱۹ پلمب شد
با اخذ دستور قضایی؛

۵۸ واحد تجاری ناایمن پاساژ زنجانی در منطقه ۱۹ پلمب شد

شهردار منطقه ۱۹ از پلمپ ۵۸ واحد تجاری ناایمن و پر خطر پاساژ زنجانی در ناحیه یک در راستای اجرای رای رفع خطر صادره با اخذ دستور از دادسرای ناحیه ۳۷ تهران و حفظ حقوق عامه و ارتقای ایمنی ساختمان‌های پرخطر خبر داد.

3 ماه پیش