اخبار شهر

خروج از موضوع ساختمان‌های بحرانی شهر تهران، با ایمن سازی تنها ملک بحرانی در منطقه۸
خروج از موضوع ساختمان‌های بحرانی شهر تهران، با ایمن سازی تنها ملک بحرانی در منطقه۸
سازمان نوسازی شهر تهران در ایجاد همگرایی در کل کشور برای نوسازی و بازآفرینی پیشرو است
معاون وزیر راه و شهرسازی در دومین نشست شورای سیاست گذاری دبیرخانه انتقال تجارب بازآفرینی ۷ منطقه کشور؛

سازمان نوسازی شهر تهران در ایجاد همگرایی در کل کشور برای نوسازی و بازآفرینی پیشرو است

معاون وزیر راه و شهرسازی در دومین نشست شورای سیاست گذاری دبیرخانه انتقال تجارب بازآفرینی ۷ منطقه کشور، عنوان کرد: سازمان نوسازی شهر تهران در ایجاد همگرایی در کل کشور برای بازآفرینی و نوسازی بافت های فرسوده، سازمانی پیشرو اس...

4 ماه پیش
اجرای پروژه‌های شاخص ویژه کودک در منطقه ۱۰

اجرای پروژه‌های شاخص ویژه کودک در منطقه ۱۰

شهردار منطقه ۱۰ گفت: باتوجه به آنکه در سطح این منطقه به شدت با کمبود زمین مواجه هستیم ولی مدیریت شهری با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها برای ایجاد شهر دوستدار کودک تلاش می‌کند.

4 ماه پیش