اخبار شهر

شهروندان رکن اساسی نهاد خدمت رسان شهرداری تهران هستند
  • در آیین تکریم و معارفه شهردار منطقه ۶ عنوان شد؛
شهروندان رکن اساسی نهاد خدمت رسان شهرداری تهران هستند
آزادسازی حدود یک هکتار از اراضی حریم منطقه ۱۵
در فاز نخست طرح برخورد با تغییر کاربری های اراضی کشاورزی انجام شد؛

آزادسازی حدود یک هکتار از اراضی حریم منطقه ۱۵

شهردار منطقه ۱۵ گفت: در فاز نخست برخورد با تغییر کاربری های غیرقانونی اراضی کشاورزی در حریم ناحیه ۸ منطقه ۱۵، حدود یک هکتار از اراضی کشاورزی آزاد سازی شد.

4 ماه پیش
عملیات گسترده مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه ۱۹ برای جلوگیری از تکرار متروپل

عملیات گسترده مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه ۱۹ برای جلوگیری از تکرار متروپل

شهردار منطقه ۱۹ از عملیات گسترده رفع خلاف از ساخت و سازهای وسیع غیرمجاز در اراضی ناحیه سه این منطقه به منظور احقاق حقوق شهروندان، تمکین به قانون و مقررات و همچنین استقرار نظم و انضباط شهری و جلوگیری از تکرار متروپل ها طی ۲۴...

4 ماه پیش