اخبار شهر

برگزاری مانور ایمنی در برابر زلزله، امداد و نجات و اطفاء حریق در پروژه پارکینگ طبقاتی نیایش
برگزاری مانور ایمنی در برابر زلزله، امداد و نجات و اطفاء حریق در پروژه پارکینگ طبقاتی نیایش
نوسازی منطقه ۱۰ تهران با تغییر کاربری ۱۴۰ پلاک با قابلیت سرمایه‌گذاری / ارایه تسهیلات ویژه‌ به مراکز صنعتی برای ت...
اخ الصنایع خبر داد:

نوسازی منطقه ۱۰ تهران با تغییر کاربری ۱۴۰ پلاک با قابلیت سرمایه‌گذاری / ارایه تسهیلات ویژه‌ به مراکز صنعتی برای ت...

شهردار منطقه ۱۰ گفت: باتوجه به بافت فرسوده، پرتراکم و ریزانه این منطقه، نزدیک به ۲۶۰ پلاک بالای ۱۰۰۰ مترمربع شناسایی شده است که حدود ۱۴۰ پلاک قابلیت تغییرکاربری به پارکینگ و ساماندهی کاربری‌های خدماتی هفت‌گانه مثل میوه ‌و ت...

5 ماه پیش
لزوم تسریع در ساماندهی خلازیر با اقناع ذینفعان از سوی تسهیلگران

لزوم تسریع در ساماندهی خلازیر با اقناع ذینفعان از سوی تسهیلگران

نشست ساماندهی ضایعات فروشان و تفکیک غیرمجاز پسماند در خلازیر میانی و جنوبی با حضور رضا شرفی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، علی اکبر فسایی مدیرکل حریم شهر تهران، سعید بیگی مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل ش...

5 ماه پیش
ایجاد شبکه های مویرگی اطلاع رسانی در محلات ۱۳گانه منطقه ۲۱
مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱ خبر داد:

ایجاد شبکه های مویرگی اطلاع رسانی در محلات ۱۳گانه منطقه ۲۱

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۱ تهران از ایجاد شبکه های مویرگی اطلاع رسانی در محله های ۱۳گانه منطقه خبر داد و گفت: برای ارائه خدمات مناسب به شهروندان نیازمند حضور فعال و دوسویه رسانه های محلی هستیم.

5 ماه پیش