اخبار شهر

برگزاری مانور طوفان توسط ستاد مدیریت بحران منطقه ۱۳
برگزاری مانور طوفان توسط ستاد مدیریت بحران منطقه ۱۳
ضرورت تشکیل شورایی از نمایندگان کسبه خلازیر برای مشارکت در ساماندهی این محدوده
در نشست شهردار منطقه ۱۹ با کسبه خلازیر در حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) مطرح شد:

ضرورت تشکیل شورایی از نمایندگان کسبه خلازیر برای مشارکت در ساماندهی این محدوده

تورج فرهادی شهردار منطقه ۱۹ با همراهی حسین منفرد نماینده موقوفات مروی و مدیران شهری طی نشستی با کسبه خلازیر میانی و جنوبی در حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) دیدار و گفتگو کرد.

7 ماه پیش