اخبار شهر

ایجاد اطلس سرمایه گذاری منطقه ۲۲/ منطقه ۲۲ دروازه تهران جدید
  • حاجوی عنوان کرد؛
ایجاد اطلس سرمایه گذاری منطقه ۲۲/ منطقه ۲۲ دروازه تهران جدید
 برخورد جدی با متصرفان غیرقانونی و زمین خواران ناحیه سه منطقه ۱۹
در بامداد روز سه شنبه در راستای صیانت از حقوق شهروندان انجام شد،

برخورد جدی با متصرفان غیرقانونی و زمین خواران ناحیه سه منطقه ۱۹

شهردار منطقه ۱۹ گفت: بامداد روز سه شنبه ۱۰ آبان ماه شهرداری منطقه ۱۹ در نخستین مرحله عملیات گسترده برخورد با متصرفان و زمین خواران با حکم قضایی نسبت به رفع خلاف بیش از ۵۰ هزار مترمربع دیوارکشی، ۹۰ باب واحد تجاری و سوله غیرم...

1 سال پیش
روند دسترسی شهروندان به شهردار منطقه تسهیل شد
در گام دوم از دوشنبه های مردمی در منطقه ۶:

روند دسترسی شهروندان به شهردار منطقه تسهیل شد

در راستای تکریم ارباب رجوع و درخواست تعدادی از شهروندان، فرآیندها و مکان ملاقات‌های مردمی در منطقه ۶ متناسب با وضعیت شهروندی، بازنگری و اصلاح شد.

1 سال پیش
تکميل رينگ گردشگری جنوب پايتخت در منطقه ۱۵
شهردار منطقه ۱۵ در بازدید از پروژه های اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد؛

تکميل رينگ گردشگری جنوب پايتخت در منطقه ۱۵

شهردار منطقه ۱۵ در بازدید از ظرفيت ها و پروژه های اجتماعی و فرهنگی باب الرضای تهران گفت: باتوجه به پتانسيل های خوب موجود و بهره گيری از ظرفيت های تاريخی و باستانی منطقه، رينگ گردشگری جنوب تهران را تکميل می کنيم.

1 سال پیش