اخبار شورای شهر

کاهش دغدغه چندین ساله شهروندان در بافت فرسوده با عملکرد مثبت منطقه
  • نخستین بازدید عضو شورای اسلامی شهر تهران از منطقه ۷؛
کاهش دغدغه چندین ساله شهروندان در بافت فرسوده با عملکرد مثبت منطقه
بازدید 'علوی' از پروژه های شهری منطقه ۱۴
آغاز سلسله بازدید های میدانی اعضای شورای ششم تهران

بازدید 'علوی' از پروژه های شهری منطقه ۱۴

احمد علوی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران با همراهی شهردار منطقه ۱۴ و تعداد محدودی از مدیران ارشد شهری، روند پروژه های شاخص این منطقه را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت پیوست اجتماعی پروژه ها تاکید کرد.

2 سال پیش
قدیمی‌ترین مردم و واقعی‌ترین محلات در قلب طهران
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در نخستین بازدید منطقه‌ای خود بیان کرد:

قدیمی‌ترین مردم و واقعی‌ترین محلات در قلب طهران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در نخستین بازدید منطقه‌ای خود در دوره جدید شورای شهر که از منطقه 12 پایتخت صورت گرفت، مردم این منطقه را قدیمی‌ترین مردم شهر تهران و محلات آن را واقعی‌ترین محلات این شهر خواند.

2 سال پیش
لزوم توجه به نگهداشت المان های ترافیکی و تدبیر برای حمل و نقل عمومی شهر
سید احمد علوی تاکید کرد:

لزوم توجه به نگهداشت المان های ترافیکی و تدبیر برای حمل و نقل عمومی شهر

عضو ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر لزوم توجه به نگهداشت المان های ترافیکی گفت: مشکل و معضل پیش رو شروع سال تحصیلی در مهرماه است که امیدواریم معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران برای برون رفت از این معضلات ت...

2 سال پیش