اخبار شورای شهر

مهار روند رو به رشد جمعیت تهران دستاورد این دوره مدیریت شهری بود
  • شهردار سابق تهران در صحن شورا:
مهار روند رو به رشد جمعیت تهران دستاورد این دوره مدیریت شهری بود
توانمندی بانوان در شهرداری تهران مورد توجه قرار گیرد/ شورای ششم نشان داد به ظرفیت بانوان حتی در قامت شهردار تهران...
نرگس معدنی پور:

توانمندی بانوان در شهرداری تهران مورد توجه قرار گیرد/ شورای ششم نشان داد به ظرفیت بانوان حتی در قامت شهردار تهران...

عضو ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران خطاب به نامزد پست شهرداری تهران بر استفاده از توانمندی بانوان با توجه به رویکرد شایسته سالاری در بدنه مدیریت شهری تهران تاکید کرد.

2 سال پیش