اخبار شورای شهر

برگزاری هشتادمین جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تهران
برگزاری هشتادمین جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تهران
پیگیری اعضای شورای اسلامی شهر تهران از دستگاه قضا برای تداوم فعالیت شورایاری های محلات
در دیدار دو عضو شورای اسلامی شهر تهران با معتمدین محلات منطقه ۲۱ مطرح شد:

پیگیری اعضای شورای اسلامی شهر تهران از دستگاه قضا برای تداوم فعالیت شورایاری های محلات

"ناصر امانی" و "علی اصغر قائمی" دو عضو شورای اسلامی شهر تهران به همراه شهردار و مدیران شهری منطقه ۲۱ با معتمدین محلات ۱۳ گانه دیار پیشرفت و نوآوری دیدار و گفت‌وگو کردند.

5 ماه پیش