اخبار شورای شهر

سه عضو شورای اسلامی شهر تهران از باب‌الرضای پایتخت بازدید کردند
سه عضو شورای اسلامی شهر تهران از باب‌الرضای پایتخت بازدید کردند
پیشرفت ۹۲ درصدی پروژه‌های توسعه محلی در منطقه ۲۱
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران مطرح کرد:

پیشرفت ۹۲ درصدی پروژه‌های توسعه محلی در منطقه ۲۱

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: پروژه‌های توسعه محلی سال گذشته منطقه ۲۱ پیشرفت خوبی داشته و کمیسیون از این منطقه برای اهتمام ویژه در انجام و تکمیل سریع پروژه‌ها رضایت دارد.

11 ماه پیش
تسریع در پاسخگویی به مطالبات شهری شهروندان منطقه ۵
با حضور عضو شورای شهر تهران انجام شد؛

تسریع در پاسخگویی به مطالبات شهری شهروندان منطقه ۵

پنجمین دیدار مردمی بدون واسطه حبیب کاشانی عضو شورای اسلامی شهر تهران به منظور حل مشکلات شهروندان و پاسخگوی مشکلات و مسائل شهری شهروندان منطقه ۵ تهران برگزار شد.

11 ماه پیش
«طرح رصد» ۲ به ایستگاه منطقه ۱۵ تهران رسید
با حضور دو عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران؛

«طرح رصد» ۲ به ایستگاه منطقه ۱۵ تهران رسید

مدیران شهری منطقه ۱۵ به همراه دو عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در قالب طرح رصد ۲ از پروژه ‌های منطقه ۱۵ بازدید کردند.

11 ماه پیش