اخبار محیط زیست

آغاز عملیات اجرایی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در فضای سبز منطقه ۱۳
آغاز عملیات اجرایی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ در فضای سبز منطقه ۱۳
از پاکسازی بوستان ها تا راهپیمایی نمادین کودکان در محلات منطقه ۱۵
طی هفته زمین پاک در باب الرضای تهران انجام شد؛

از پاکسازی بوستان ها تا راهپیمایی نمادین کودکان در محلات منطقه ۱۵

سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۵ گفت: همزمان با هفته زمین پاک ویژه برنامه هایی با هدف مسئوليت پذيری شهروندان در حفظ محيط زيست و همچنین نهادينه کردن حفظ محيط زيست در باب الرضای تهران اجرا شد.

7 ماه پیش