اخبار محیط زیست

کنترل وضعیت ایمنی بوستان‌های منطقه ۱۹ با ارزیابی مستمر HSE
کنترل وضعیت ایمنی بوستان‌های منطقه ۱۹ با ارزیابی مستمر HSE
شمال تهران آماده بارش های پاییزی شد
با برداشت ۳۷ هزار تن رسوب از مسیل ها؛

شمال تهران آماده بارش های پاییزی شد

شهردار منطقه یک گفت: با تخلیه ۳۷ هزار تن رسوب از کانال و مسیل های شمال تهران در ۹ ماهه گذشته، منطقه یک  آماده بارش های پاییزی شد.

1 سال پیش